అక్కను దెంగిన తమ్ముడు పార్ట్ 3 164

సన్ను ని నాకాడు, చప్పరించాడు. మధు కదలలేకుండా కాళ్ళు చేతులు కట్టేసాడు.
మొఖం సంక దగ్గరకి తీసుకొచ్చి సంఖ్య నాకుతున్నాడు చిన్నాగాడు.
మధు కి చక్కలిగిలి వేసింది. కానీ కొత్తగా అనిపించింది.
ఇంకా పెనుగులాడి ఏమి ఉపయోగం లేదు. దెంగడం మొదలుపెట్టేశాడు.
లోపల కార్చి కానీ వెళ్ళాడు అని అర్థం అయింది మధు కి.
మధు: కొంచెం కట్లు విప్పరా, కనీసం మొఖం అయినా మూసుకుంటా. దెంగి వెళ్ళిపో. నా వాళ్ళ కావడం లేదు.
చిన్న: అదేం కుదరదు. నేను నిన్ను దిగేటప్పుడు నువ్వు నన్ను చూస్తుండాలి.
మధు: ప్లీజ్ ర. ఎలాగూ దెంగుతున్నావు కదా
చిన్న: మాట్లాడకుండా ఎంజాయ్ చెయ్యి అని పెదాలని నోట్లో తీస్కొని చప్పరించి వదిలాడు.
మధు: ఈ ఒక్కసారికి అయితే సరే కానీ మల్లి మల్లి ఇలా చెయ్యకు.
చిన్న: అదేం కుదరదు రోజు నిన్ను దెంగాలి ఇంకా మీద. ఆ మదన్ గాడి చేత వేయించుకున్నావ్ గ. వాడు నేను ఒకటే కదా నీకు. మరి నేను వేస్తే తప్పేంటి.
మధు: ఆ ఏమి అన్నావ్. మదన్ ఆ… నన్ను వేశాడా… ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు.
చిన్న: తెలుసు. నిన్ను మదన్ వేస్తున్నప్పుడు నేను హేమ ఆంటీ ని వేస్తుంటి కాబట్టి.
మధు: నువ్వు…. నువ్వు…. హేమ ని ….. చ….. ఏంట్రా……. ఏమి జరుగుతోంది. హేమ కూడా నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు.
చిన్న: మరి నువ్వు హెమ్కి చెప్పావా మదన్ నిన్ను దెంగినట్టూ.
మధు: లేదు.
చిన్న: అందుకే చెప్పిండదు. ఈ సరి మనం నలుగురం కలిసి వేసుకుందాం.. బాగుంటుంది.
మధు: చి….అదేం కుదరదు. వదిలేయ్ రా.. ఇంకా ఆయిపోలేదా..
చిన్న: ఎక్కడ నువ్వు ఇలా మాట్లాడిస్తోంటే.. కొంచెం సేపు సహకరించు. అయిపోతుంది అంటూ గట్టిగ దెంగడం మొదలు పెట్టాడు..
మొడ్డ ని బయటకి తీసి మధు నోటి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి పెదాలకి రుద్దాడు…
మధు: చి, నేను ఈ పని చెయ్యలేను. కన్నా కొడుకు డి, నా వాళ్ళ కాదు.
చిన్న: జుట్టు పట్టుకొని సన్ను ని గట్టిగా వేళ్ళతో పిసికాడు.
మధు: అబ్బా… అని నోరు తెరిచింది.
చిన్న గాడు వెంటనే నోట్లో మొడ్డ పెట్టేసాడు.
మధు చేసేది లేక మొడ్డ గుడవడం మొదలు పెట్టింది.
చిన్న కి గాలిలో తేలినట్టుంది. కొద్దీ సేపు అయ్యాక ఇంకా చాలు లే లేకపోతే నోట్లో కార్చేలా ఉన్న అని మల్లి దెంగడం ఎండలు పెట్టి కాసేపయ్యాక అబ్బా……….. అమ్మా…………అయిపోవచ్చింది.. అని లోపల కార్చేసాడు.
చిన్న గాడు మధు మీద పడ్డాడు.
చిన్న: అమ్మ……
మధు: హ్మ్మ్……
చిన్న: కడుపు వస్తుందా……
మధు: ఎందుకు
చిన్న: దేంగా కదా.. లోపల కార్చా….
మధు: ఏమి రాదూ
చిన్న: మరి ఎప్పుడు దెంగితే వస్తుంది.
మధు; అదంతా నీకు ఎందుకు. నేను పిల్స్ వేస్కుంటాలే. వదిలెయ్యి దేన్గావు కదా. ఇంకా ఏంటి. కట్లు విప్పు..
చిన్న: కట్లు విప్పాలంటే ఒక కండిషన్
మధు: ఏంటది
చిన్న: నా చేత ఇంకో రౌండ్ వేయించుకుంటానంటే కట్లు విప్పుతా. లేకపోతే లేదు.
మధు: ప్లీజ్ ర.. వదిలెయ్యి.. ఇప్పటికే సిగ్గుగా ఉంది.
చిన్న: దెంగించుకున్నావు కదా. ఇంకా సిగ్గెందుకు… మదన్ గాదె వేసాడు నిన్ను. ఇంకా నాతో మనస్పుతిగా వేయించుకోడానికేం..
మధు: వాడు బ్లాక్ మెయిల్ చేసాడు…..దివ్య ని ఏదో చేస్తానన్నాడు. అందుకే…
చిన్న: నాకు కూడా దివ్య అంటే చాలా ఇష్టం. దివ్య ని ఒక్కసారైనా…
మధు: ఏంట్రా.ఆ. అది నీ చెల్లి. అలా … వద్దు..
చిన్న: మరి నా దాహం ఎవరు తీరుస్తారు. నాతో సెక్స్ లో ఇష్టం గ ఎవరు ఉంటారు.
మధు: సరే.. దివ్య ని ఏమి చెయ్యకు. నా జీవితం లో అయినట్టు దివ్య కి కూడా అవ్వకూడదు.
చిన్న: ఏమంటున్నావ్..
మధు: నేను తమ్ముడికి లొంగిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న. పిల్లల్ని కన్నాను.
దివ్య అయినా వేరేయ్ ఎవరిపైనైనా పెళ్లి చేసుకొని సుఖం గ ఉండాలి. నాలాగా అవ్వకూడదు.
చిన్న: అంటే నువ్వు సుఖంగా ఉండట్లేదా.
మధు: అలా కాదు. నీకు చెప్పిన అర్థం కాదు.
చిన్న: కట్లు విప్పేసాడు. మధు మల్లి ఏడవడం మొదలు పెట్టింది.
చిన్న; మధు కాళ్ళ నీళ్లు తుడిచి.. మెల్లిగా సళ్ళ మీద చేతులు వేసాడు. మధు ఏమి అనలేదు.
చిన్న గాడు తన పని తాను చేసుకుపోతున్నాడు. పెదాలని గట్టిగ ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
మధు సహకరిస్తోంది. తిరిగి ముందు పెట్టింది.
చిన్న గాడు తనివి తీరా మధు తో ఇనో రౌండ్ వెస్కొని అలానే పడుకున్నారు ఇద్దరు బట్టలు లేకుండా………..

చిన్న లేచాడు. మధు పక్కన లేదు.
బట్టలు వెస్కొని బయటకి వచ్చాడు. మధు కోసం చూసాడు. వంటింట్లో ఉంది.
చిన్న: వెనక నుండి వెళ్లి వాటేసుకున్నాడు మధు ని.
మధు: చి…….వాదులు. ఏంటిది. అప్పుడే చెప్పా.. ఈ ఒక్కసారే మల్లి మల్లి లేదు అని.
చిన్న: సరే నేను నీ జోలికి రాకుండా ఉండాలంటే నాకు దివ్య కి పెళ్లి చేస్తారా..
మధు: లేదు. నేను వప్పుకోను.
చిన్న: నిన్ను ఎలా వప్పించాలో నాకు తెలుసు.
మధు: వప్పుకోకపోతే ఏమి చేస్తావు.
చిన్న: ఎలాగో ఆలా లొంగదీసుకుంటా.
మధు: వద్దు…దాని జోలికి వేళ్ళకు. నీకు కావాలంటే హేమ ని విప్పించి,
నాతో హేమతో ఒకేసారి చేద్దువు లే.
చిన్న: నాకు ఏమి వద్దు అని వెళ్ళిపోబోతుంటే.
మధు చిన్న ని లాక్కొని ముద్దు పెట్టింది.
చిన్న: పోనీ నిన్ను పెళ్లి చేస్కొనా..
మధు: చేసుకొని
చిన్న: దెంగుతా..
మధు: పొద్దున చేసింది ఏంట్రా మరి. దెంగటం కాక..
చిన్న: అంటే పెళ్లి చేసుకుంటే నాకు హక్కు ఉంటుంది. నీతో ఎప్పుడు కావలసింటే అప్పుడు.
మధు: ఇంట్లో ఎవ్వరు లేనప్పుడు నీ ఇష్టం. నాతో నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్కో . కానీ ఈ పెళ్లి ఊసు మాత్రం ఎత్తకు.
చిన్న: మరి ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవ్వరు లేరుకదా.
మధు: అయితే
చిన్న: రా.. పైన బెదురూమ్ కి. అని లాక్కొని పోయాడు.
మధు: మళ్ళినా అంటూ వెళ్ళింది.
చిన్న గాడు మధు ని మల్లి దెంగాడు….
అంతలో…….

4 Comments

Add a Comment
  1. ఈ కథ కి ముందు భాగం దయచేసి పెట్టగలరు..

  2. Previous parts???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *